Instrukcija

Lai pārbaudītu sava brauciena vēsturi:

 

a) čeka augšdaļā jāsameklē uzraksts „Uzskaites kvīts Nr” vai „ČEKS Nr.”, pēc kura sekos  5 ciparu numurs, piemēram 04217, tas jāievada programmas pirmajā lauciņa ar nosaukumu „Čeks Nr.”;

 

b) gadījumā, ja nevarat atrast skaitītāja numuru, sameklējiet uz čeka automašīnas valsts numuru, kas apzīmēts ar uzrakstu „A/M V. Nr” čeka augšdaļā, piemēram,  TX 1234, tas jāievada programmas otrajā lauciņā ar nosaukumu „A/M Valsts Nr." Nav obligāti jāaizpilda šis lauciņš gadijumā, ja Jūs ievadījāt informāciju pirmajā lauciņā, un otrādi;

 

c) čekā jāsameklē uzraksts „Skaitītājs Nr”, un 6 ciparu numurs (piemēram: Skaitītājs Nr.  007434). Numura pēdējie četri cipari jāievada programmas logatrešajā lauciņā ar nosaukumu „Skaitītājs Nr.”;


d) čeka apakšā jāsameklē uzraksts „Aut. kods", pēc kura sekos 6 ciparu numurs, piemēram 327599, tas jāievada programmas ceturtajā lauciņā ar nosaukumu „Autorizācijas kods”;

 

e) lai apstiprinātu brauciena vēstures pieprasījumu, programmas apakšejā lauciņā ievadiet drošības kodu - ciparu, kas rodas no vienkāršas matemātiskas darbības. (Piemēram, 5+5=10; cipars 10 ir drošības kods);


f) nospiediet pogu „Turpināt” un uzgaidiet, līdz programma parāda Jūsu brauciena vēsturi;


g) lai samazinātu vai palielinātu kartes mērogu, lietojiet skalu ar pārbīdni loga augšējā labajā pusē, bet, lai pārvietotos kartē, lietojiet bultiņas virs skalas; ja vēlaties atgriezties pie sākotnējiem kartes iestatījumiem, spiediet pogu, kas atrodas starp virziena bultiņām.


Problēmu vai neskaidrību gadījumā zvaniet pa tālr.
67001010

 Tarifi


Cenas pastāvīgajiem klientiem

 

Nolīgšana: 0.85 EUR

Attāluma tarifs: 0.57 EUR/ km

Laika tarifs: 0.11 EUR / min


Cenas klientiem

Nolīgšana: 2.10 EUR

Attāluma tarifs: 0.70 EUR / km

Laika tarifs: 0.14 EUR/ min